โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า ได้รับเกียรติจากโรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด อำเภอเขาสวนกวาง ได้มาศึกษาดูงานการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา(ศรร.)2564

วันที่​ 16 มีนาคม ​2564 ทางโรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า​ ได้รับเกียรติจากโรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด​ อำเภอเขาสวนกวาง​ สพป.ขอนแก่น​เขต​ 4 ได้มาศึกษาดู…

ทางโรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า จัดงานวันคล้ายวันเกิดของคุณครูรังสรรค์ กองคำ 16.03.2564

วันที่​ 16 มีนาคม​ 2564 เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณครูรังสรรค์​ กองคำ​ ครบรอบ​ 60 ปีบริบูรณ์​ ทางโรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า​ได้เห็นความสำคัญ…

ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง สู่การประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา(ศรร.) 2564

วันที่ ​15 มีนาคม​ 2564 นางพูนทรัพย์​ โยธา​ ผู้อำนวยการโรงเรียน​ พร้อมด้วย​ นายอวยชัย​ หิทธิเดช​ นางสาวบุษมาศ​ บัวแสง​ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร​ ในการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง​ สู่การประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง​ด้าน…

โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า เป็นสนามสอบระดับชาติ O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พ.ศ. 2564

วันที่ 13 มีนาคม 2564 ทางโรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า เป็นสนามสอบการทดสอบระดับชาติ O-Netชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งนางพูนทรัพย์ โยธา ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับหน้าที่เป็นหัวหน้าสนามสอบ มีนักเรียนเข้าสอบทั้งหมด…

โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า ได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรึกษาหาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นได้เดือนกุมภาพันธ์ 2564

วันที่​ 9 มีนาคม​2564 เวลา​09.00 น.ถึง​12.00 น.ทางโรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า​ ได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน​คณะกรรมการที่ปรึกษา​ ปรึกษาหารือ​ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา…